10/12/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Phụng Hiệp: Tập huấn kỹ thuật và chăm sóc cây có múi
 144
 07/08/2019
Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày 25/7/2019, tại Hội trường Bồi dưỡng Chính trị huyện Phụng Hiệp, Trung tâm giống Nông nghiệp Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật và chăm sóc cây có múi cho hơn 90 bà con nông dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

     Với mục tiêu hướng dẫn người trồng cam sành quản lý hiệu quả bệnh vàng lá thối rễ phù hợp theo sản xuất VietGAP, mang lại hiệu quả cao, bền vững và an toàn đối với người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường.

     Nội dung chính của lớp tập huấn xoay quanh hai vấn đề: (1) Quy trình phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ theo VietGAP; (2) Quy trình trồng và chăm sóc cây cam sành.

    Hiện nay, tình hình phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ, trồng và chăm sóc cây cam sành theo truyền thống còn nhiều, bệnh thường xuyên xảy ra, tốn công chăm sóc, thuốc BVTV nhiều làm cho chi phí cam sành cao. Không bền vững và an toàn đối với người sản xuất, người tiêu dùng và làm ảnh hưởng đến môi trường.

     Kết thúc lớp tập huấn, học viên rất tâm đắc với các nội dung đã được tập huấn. Từ những thông tin, kiến thức vừa tiếp thu, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân ở huyện Phụng Hiệp, có điều kiện vận dụng ngay vào thực tế, để bà con ở nông dân kịp thời, nhằm giúp hạn chế bệnh, giảm hao hụt cây trồng và chi phí thuốc BVTV trong thời tới.

Trần Trung Tính
Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp.

Ý kiến bạn đọc