15/10/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Phụng Hiệp: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019
 164
 27/06/2019
Ảnh: Ông Nguyễn Thế Tự - Phó Trưởng phòng NN và PTNT tham gia phát biểu ý kiến.

Ảnh: Ông Nguyễn Thế Tự - Phó Trưởng phòng NN và PTNT tham gia phát biểu ý kiến.

Ngày 26-28/62019, tại hội trường Phòng NN và PTNT huyện diễn ra lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm cho 28 người gồm Trưởng ấp, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ của các xã Tân Long, Long Thạnh và xã Thạnh Hòa.

Lớp tập huấn do Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II hướng dẫn, nội dung của lớp tập huấn xoay quanh các vấn đề: (1) Xu hướng ứng dụng và PTNN công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới; (2) Hướng dẫn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới; (3) Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn mới; (4) Bồi dưỡng kiến thức chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. 

Hiện nay, tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân còn mang tính nhỏ lẻ, Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở thu hái nông nghiệp khá nhiều, không bảo đảm cung cấp sản phẩm với số lượng lớn, chưa sản xuất hàng hóa từ cung đến cầu, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, phương tiện chưa phù hợp để thu hái, bảo quản và vận chuyển hàng hóa, tiếp cận thị trường còn hạn chế,…

Qua lớp tâp huấn Ông Nguyễn Thế Tự – Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện mong muốn các cán bộ sẽ nắm được các nội dung đã được tập huấn. Từ những thông tin, kiến thức vừa tiếp thu, tạo điều kiện thuận lợi để Trưởng ấp các ấp, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn có điều kiện vận dụng ngay vào thực tế, để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con ở địa phương mình, các cơ sở sản xuất, cơ sở thu hái, chế biến nông sản kịp thời, nhằm tạo điều kiện tiếp cận môi trường kinh doanh, hoạt động kinh doanh, thông tin về kinh doanh một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất trong thời gian tới.

Lý Út Nữa
Khuyến nông thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

Ý kiến bạn đọc