13/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Vị Thủy: Thông qua thuyết minh dự án “Ứng dụng qui trình sản xuất ếch giống và nuôi ếch thương phẩm trong ao kết hợp với nuôi cá”
 548
 06/06/2019
Quang cảnh Hội đồng thẩm định dự án “Ứng dụng qui trình sản xuất ếch giống và nuôi ếch thương phẩm trong ao kết hợp với nuôi cá”.

Quang cảnh Hội đồng thẩm định dự án “Ứng dụng qui trình sản xuất ếch giống và nuôi ếch thương phẩm trong ao kết hợp với nuôi cá”.

Ngày 04/6/2019, Hội đồng Khoa học – Công nghệ huyện Vị Thủy tổ chức họp thẩm định thuyết minh dự án “Ứng dụng qui trình sản xuất ếch giống và nuôi ếch thương phẩm trong ao kết hợp với nuôi cá”. Chủ trì dự án là Phòng Nông nghiệp và PTNT Vị Thủy, kỹ sư Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng trạm Khuyến nông Vị Thủy làm chủ nhiệm dự án

Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong 09 tháng (từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2019) với kinh phí hơn 100 triệu đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ. 

Theo đó, dự án sẽ nghiên cứu và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất ếch giống và nuôi ếch thịt như: Xây dựng khu sản xuất ếch giống; Xây dựng được kỹ thuật nuôi vỗ ếch bố mẹ sinh sản; Xây dựng kỹ thuật thu và ấp trứng ếch; Xây dựng qui trình kỹ thuật ương nòng nọc thành ếch giống; Xây dựng được ao nuôi ếch thương phẩm kết hợp nuôi cá; Xây dựng được qui trình kỹ thuật nuôi và phòng, trị bệnh cho ếch thương phẩm.

 Mục tiêu nghiên cứu của dự án giúp người nuôi ếch dễ dàng chủ động trong khâu con giống, mùa vụ thả nuôi từ đó làm cơ sở để có phương án sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, Dự án còn bổ sung thêm những tài liệu khoa học về sản xuất giống ếch giống và nuôi ếch thịt ở huyện Vị Thủy nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung. Nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, ổn định an sinh xã hội, từng bước giúp nông dân đa dạng đối tượng cây trồng, vật nuôi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Kết thúc buổi thẩm định, Hội đồng khoa học và công nghệ huyện đã thống nhất thông qua thuyết minh dự án.

 

Ảnh: Ông Trương Trần Trọng Hiếu - Phó chủ tịnh UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng (người đứng) phát biểu kết luận cuộc họp

Nguyễn Thanh Luận
Trạm khuyến nông huyện Vị Thủy

Ý kiến bạn đọc