27/05/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Phụng Hiệp: Đoàn công tác tỉnh đi kiểm tra, nghiệm thu đánh giá tái công nhận tiêu chí số 13
 134
 04/12/2018
Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Ngày 28/11/2018, tại huyện Phụng HIệp, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, nghiệm thu đánh giá tái công nhận các xã, thi trấn đạt tiêu chí số 13 thuộc bộ tiêu chí nông thôn mới năm 2018 về tổ chức sản xuất sau 1 năm hoạt động HTX của các xã, thị trấn.

Đoàn kiểm tra nghiệm thu gồm có 33 người là đại diện Liên Minh HTX, Chi cục PTNT tỉnh, Lãnh đạo UBND, Tổ kỹ thuật và Giám đốc HTX của các xã, thị trấn. Nội dung đánh giá xoay quanh các vấn đề trong hướng dẫn số 558/HD.SNNPTNT ngày 27/3/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020.

Để rút ngắn thời gian làm việc và thuận tiện trong việc kiểm tra và nghiệm thu đạt kết quả tốt nhất Đoàn quyết định chia nhóm để kiểm tra: (1) Nhóm 1 gồm các xã Hòa An, Tân Bình và Bình Thành do ông Võ Thịnh Vượng phụ trách; (2) Nhóm 2 gồm các xã Thạnh Hòa và Hòa Mỹ do ông Trần Thanh Liêm phụ trách; (3) Nhóm 3 gồm các xã Phụng Hiệp và Long Thạnh do ông Nguyễn Văn Lơ phụ trách; (4) Nhóm 4 gồm các xã Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng và Phương Phú do ông Phan Thành Lâm phụ trách. 

Mục đích của việc kiểm tra lần này là để xem xét hồ sơ và hướng dẫn bổ sung cho phù hợp. Sau khi kiểm tra, Ông Võ Thịnh Vượng – Đại diện đoàn thông qua nhận xét như sau: Sự phối hợp của Phòng Nông nghiệp và các xã, thị trấn thực hiện rất tốt trong hướng dẫn số 558/HD.SNNPTNT quy định, theo đoàn đánh giá kết quả trong thời gian vừa qua cơ bản là đạt yêu cầu còn về công nhận kết quả thì đợi Lãnh đạo sở Quyết định; Đề nghị các xã gởi bộ hồ hoàn chỉnh về Chi cục PTNT và LMHTX chậm nhất ngày 06/12/2018, riêng xã Bình Thành gởi trước ngày 3/12/2018.

Qua một ngày kiểm tra, nghiệm thu nghiêm túc và diễn ra đúng thời gian quy định, rất mong các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp tốt trong thời gian còn lại.

Lê Thành Hơn
Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp

Ý kiến bạn đọc